danh sách học viên thi đậu kì thi lái xe ngày 11/5/2019
21/05/2019

Danh sách thí sinh trúng tuyển trường Thành Công, kì thi sát hạch 11/05/2019

STT

Tên học viên

GPLX

1

NGUYỄN NGỌC ANH

B2

2

TRẦN THẾ ANH

C

3

NGUYỄN ĐÌNH ANH

B2

4

NGUYỄN HỮU ÁNH

C

5

MAI VŨ GIA BẢO

C

6

NGUYỄN HỒNG CHÀNG

C

7

TRẦN THỊ BẢO CHÂU

B2

8

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

B2

9

LÊ THANH ĐIỀN

C

10

HUỲNH THÀNH ĐÔNG

C

11

VÕ CHÁNH ĐỨC

B2

12

PHẠM THANH ĐỨC

C

13

NGUYỄN HOÀNG ANH DŨNG

B2

14

NGUYỄN THANH DŨNG

B2

15

ĐỖ TÙNG DƯƠNG

B2

16

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

B2

17

TRẦN NGỌC GIAO

B2

18

VŨ THỊ THU HÀ

B2

19

NGUYỄN MINH HẢI

B2

20

PHẠM THỊ THANH HẰNG

B2

21

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

B2

22

NGUYỄN CHÍ HIỀN

B2

23

LÊ THANH HIỀN

B2

24

TRỊNH NHƯ HUÂN

C

25

PHÙNG BÁ HƯNG

B2

26

NGUYỄN VĨNH HUỲNH

B2

27

NGUYỄN QUANG KHẢI

B2

28

PHẠM THẾ KHÂM

B1

29

PHẠM VŨ KHÁNH

B2

30

NGUYỄN DUY KHÁNH

B2

31

HUỲNH TẤN KHOA

B2

32

TRẦN VĂN KHƯƠNG

B2

33

CHU TIẾN LÂM

B2

34

TRẦN NHẬT THÙY LINH

B2

35

MAI ĐỨC MINH

B2

36

NGUYỄN LÊ HOÀNG NAM

B2

37

NGUYỄN VĂN NAM

B2

38

ĐÀO THỊ NGA

B2

39

VÕ HỮU NGHĨA

C

40

NGUYỄN THANH NHÃ

C

41

TRỊNH VĂN NHÀN

B2

42

LÊ THÀNH NHÂN

C

43

NGUYỄN VĂN NHI

C

44

NGUYỄN TRỌNG NHƠN

C

45

HUỲNH MINH NHỰT

C

46

NGUYỄN LÊ PHAN

B2

47

LẠI HỒNG PHÁT

C

48

NGUYỄN THANH PHONG

C

49

HUỲNH NGỌC PHÚ

B2

50

NGUYỄN CÔNG PHÚ

B2

51

TRẦN ĐÌNH PHÚC

B2

52

ĐỖ ĐĂNG PHƯƠNG

B2

53

PHẠM THÁI QUANG

C

54

PHAN TÔN QUYỀN

B2

55

NGÔ XUÂN QUYỀN

B2

56

ĐOÀN THỊ MAI SAN

B2

57

HO SAN

B2

58

LEE JIA SHENQ

B2

59

ĐỖ NGỌC THẠCH

B2

60

TRẦN LÊ ANH THẮNG

B2

61

NGUYỄN QUỐC THANH

B2

62

HOÀNG XUÂN THANH

B2

63

PHẠM HUY THÀNH

B2

64

NGUYỄN TRÍ THÀNH

B2

65

ĐẶNG VŨ VI THẢO

B2

66

LÊ HỮU THỌ

B2

67

NGUYỄN HOÀNG THÔNG

C

68

NGUYỄN THỊ QUỲNH THƯ

B2

69

ĐINH CÔNG THUẦN

C

70

NGUYỄN HOÀNG MINH THUẬN

B2

71

ĐOÀN NGUYỄN DUY THỨC

B2

72

NGUYỄN ĐỨC TIẾN

B2

73

ĐẶNG LÊ MỸ TRÍ

B2

74

NGUYỄN NGỌC TRỌNG

B2

75

PHẠM THỊ PHƯƠNG TRÚC

B2

76

QUÁCH GIANG TRƯỜNG

B2

77

NGUYỄN HOÀNG TUẤN

B2

78

PHAN NGỌC TUẤN

B2

79

NGUYỄN VĂN TÙNG

B2

80

NGUYỄN THÁI THANH TUYỀN

B2

81

NGUYỄN TRIỆU VĨ

B2

82

NGUYỄN ĐỨC VŨ

C

83

NGUYỄN CÔNG VŨ

B2