danh sách học viên thi đậu kì thi ngày 10/11/2018
15/11/2018

Danh sách thí sinh trúng tuyển trường Thành Công, kì thi sát hạch 10/11/2018

 

STT

Tên học viên

GPLX

1

NGUYỄN DUY AN

B2

2

NGUYỄN NGỌC AN

B2

3

VÕ THỊ THÚY AN

B2

4

HỨA PHÚC THIÊN AN

B2

5

LÊ THỊ MAI ANH

B2

6

TRẦN PHƯƠNG ANH

B2

7

NGUYỄN NGỌC ANH

B2

8

PHẠM NGỌC ÁNH

B2

9

NGÔ ĐỨC BAN

B2

10

LƯU THANH BẢO

B2

11

NGÔ VĂN BIỂN

B2

12

HUỲNH CÔNG BÌNH

B2

13

TIÊU QUỐC BÌNH

B2

14

PHAN THÀNH CAM

B2

15

NGUYỄN VĂN CẨN

B2

16

NGUYỄN VĂN CẢNH

B2

17

TRẦN THỊ DIỄM CHÂU

B2

18

NGÔ THỊ CẨM CHÂU

B2

19

NGUYỄN VĂN CHIẾN

B2

20

NGUYỄN QUYẾT CHIẾN

B2

21

NGUYỄN VĂN CÔNG

B2

22

ĐẶNG CHÍ CÔNG

B2

23

PHẠM ĐÌNH CƯƠNG

B2

24

ĐẶNG PHƯỚC CƯỜNG

B2

25

HUỲNH THỊ ANH ĐÀO

B2

26

TRẦN TIỂU ĐẠT

B2

27

ĐÀO CHÍ DIỄN

B2

28

PHẠM THANH DIỆP

B2

29

LÊ QUANG ĐÔNG

B2

30

VÕ DUY HỮU DƯ

B2

31

HUỲNH PHƯỚC DUẪN

B2

32

ĐOÀN HỮU ĐỨC

B2

33

ĐINH XUÂN ĐỨC

B2

34

PHẠM ANH DŨNG

B2

35

NGUYỄN TÙNG DUY

B2

36

CẦM TRỌNG DUY

B2

37

TRƯƠNG QUỐC DUYỆT

B2

38

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

B2

39

NGUYỄN ĐỖ M. HOÀNG GIANG

B2

40

HUỲNH MINH HẢI

B2

41

NGUYỄN THANH HẢI

B2

42

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

B2

43

PHẠM THỊ HẠNH

B2

44

NGUYỄN CÔNG HẬU

B2

45

TRẦN THỊ THU HIỀN

B2

46

HÀ HÒA HIỀN

B2

47

NGUYỄN DƯƠNG THANH HIỀN

B2

48

TRẦN HỮU HIỆP

B2

49

LÊ DUY HIẾU

B2

50

NGUYỄN ĐĂNG TRUNG HIẾU

B2

51

TRẦN MINH HIẾU

B2

52

NGUYỄN VĂN HIẾU

B2

53

ĐẶNG THỊ KIM HOÀNG

B2

54

NGUYỄN NGỌC HOÀNG

B2

55

TRẦN THANH HOÀNG

B2

56

ĐẶNG QUỐC HÙNG

B2

57

NGUYỄN VĨNH HƯNG

B2

58

HUỲNH ĐỨC HUY

B2

59

LÊ TRUNG HUYỀN

B2

60

TRẦN THẾ KHA

B2

61

NGUYỄN KHANG

B2

62

PHAN CÔNG KHÁNH

B2

63

TRƯƠNG THANH KHIÊM

B2

64

ĐẶNG ANH KHOA

B2

65

HUỲNH THIỆN KHOA

B2

66

LÊ HỮU TÂM KIỆT

B2

67

NGUYỄN ĐÌNH KIM

B2

68

HỒ THANH KỲ

B2

69

LÊ TÙNG LÂM

B2

70

PHẠM VĂN LÂM

B2

71

LÊ THỊ LAN

B2

72

VÕ THỊ THANH LAN

B2

73

LƯƠNG THỊ NGỌC LAN

B2

74

DƯƠNG THỊ TRÚC LAN

B2

75

TRƯƠNG CUNG LIỆU

B2

76

TRẦN THỊ YẾN LINH

B2

77

DƯƠNG PHƯỚC LỘC

B2

78

TIÊU QUỐC LỢI

B2

79

HUỲNH KIM LỢI

B2

80

CHU BÁ LONG

B2

81

DƯƠNG QUỐC TR. HOÀNG LONG

B2

82

HUỲNH NGỌC LONG

B2

83

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

B2

84

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

B2

85

NGUYỄN NGỌC MAI

B2

86

ĐẶNG THỊ MẾN

B2

87

NGUYỄN THANH MINH

B2

88

ĐẶNG QUANG MINH

B2

89

NGUYỄN HOÀNG MINH

B2

90

LƯU HOÀNG MINH

B2

91

ĐINH VĂN MINH

B2

92

HÀ PHƯỚC MINH

B2

93

ĐẶNG THỊ LIÊN MỸ

B2

94

PHAN THẾ NAM

B2

95

NGUYỄN HOA NAM

B2

96

PHẠM THỊ THU NGA

B2

97

NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN

B2

98

LÊ VĂN NGHI

B2

99

TRẦN VĂN NGHỊ

B2

100

TRẦN PHƯỚC NGHĨA

B2

101

DƯƠNG KIM NGỌC

B2

102

NGUYỄN VĨ NGUYÊN

B2

103

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

B2

104

LÊ THÀNH NHÂN

B2

105

NGUYỄN TIẾN NHÂN

B2

106

NGUYỄN BÁ NHẬT

B2

107

LÊ MINH NHỰT

B2

108

NGUYỄN THỊ TỐ OANH

B2

109

ĐẶNG THÚY OANH

B2

110

NGUYỄN HOÀNG PHI

B2

111

NGUYỄN VĂN PHI

B2

112

ĐOÀN MẠNH PHÚ

B2

113

LÊ THANH PHÚ

B2

114

PHẠM NGỌC PHƯỚC

B2

115

BÙI QUỐC PHƯƠNG

B2

116

LÊ VĂN PHƯƠNG

B2

117

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

B2

118

BÙI THỊ NGỌC PHƯỢNG

B2

119

NGUYỄN MINH QUÂN

B2

120

DƯ XUÂN QUANG

B2

121

LÊ HỒNG QUANG

B2

122

PHẠM PHÚC QUỲNH

B2

123

NGUYỄN HỮU SANG

B2

124

PHẠM VĂN SỰ

C

125

LA TUẤN TÀI

B2

126

NGUYỄN TẤN TÀI

B2

127

VÕ NGỌC TOÀN TÂM

B2

128

BÙI VĂN TÂM

B2

129

NGUYỄN HỮU TÂN

B2

130

LÊ TRẦN XUÂN TÂN

B2

131

VÕ CÔNG TÂN

B2

132

ĐẶNG THANH TÂN

B2

133

ĐOÀN VĂN TẶNG

B2

134

LÊ HOÀNG THÁI

B2

135

NGUYỄN HOÀNG THÂN

B2

136

NGUYỄN HOÀI THANH

B2

137

TRẦN DƯƠNG NGỌC THANH

B2

138

PHỒNG PHÚ THANH

B2

139

HUỲNH KHẮC THÀNH

B2

140

TĂNG VĂN THÀNH

B2

141

NGUYỄN TẤN THẠNH

B2

142

TRẦN TIỂU THIỆN

B2

143

TRẦN BÁ THIỆT

B2

144

NGUYỄN VŨ THỊNH

B2

145

NGUYỄN HOÀNG THỊNH

B2

146

LÊ MINH THÔNG

B2

147

LƯƠNG VĨNH THÔNG

B2

148

PHẠM VĂN THU

B2

149

VÕ MINH THƯ

B2

150

NGUYỄN VĂN THUẬN

B2

151

LÝ THUẬN

B2

152

NGUYỄN QUANG THỨC

B2

153

PHÙNG BÁ THƯỜNG

B2

154

PHẠM THỊ NGỌC THỦY

B2

155

TRẦN VĂN TIỆN

B2

156

NGUYỄN LÊ TRUNG TÍN

B2

157

HUỲNH HỮU TÍN

B2

158

NGUYỄN NGỌC TỈNH

B2

159

PHẠM VĂN TOÀN

B2

160

NGUYỄN THANH TOÀN

B2

161

LƯU VĂN TỚI

B2

162

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

B2

163

TÔ THỊ TUYẾT TRÂM

B2

164

BÙI VĂN TRANG

B2

165

NGUYỄN LÂM THÙY TRANG

B2

166

HUỲNH VĂN TRÍ

B2

167

NGUYỄN HỮU TRÍ

B2

168

HỒ THANH TRUNG

B2

169

NGUYỄN ANH TRƯỜNG

B2

170

HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG

B2

171

NGÔ XUÂN TRƯỜNG

B2

172

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

B2

173

LÂM HOÀNG TÚ

B2

174

NGUYỄN THANH TÚ

B2

175

LÊ HUY TUÂN

B2

176

VŨ MẠNH TUÂN

B2

177

TRỊNH DUY TUẤN

B2

178

HUỲNH THANH TÙNG

B2

179

NGUYỄN CÔNG TUYÊN

B2

180

TRẦN VĂN TUYÊN

B2

181

TRẦN THỊ TUYẾT

B2

182

NGUYỄN VĂN ƯA

B2

183

TRẦN THANH ÚT

B2

184

LÊ XUÂN HỒNG VĂN

B2

185

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

B2

186

NGUYỄN PHƯỚC CẢNH VIỆ

B2

187

TRẦN QUANG VINH

B2

188

TRẦN ĐÌNH VỌNG

B2

189

LÊ QUANG VŨ

B2

190

TRẦN VĨNH VŨ

B2

191

LÝ HÙNG VƯƠNG

B2

192

NGÔ QUỐC VƯƠNG

B2

193

VÕ VĂN VƯỢNG

B2