danh sách học viên thi đậu kì thi ngày 10/12/2018
14/12/2018

Danh sách thí sinh trúng tuyển trường Thành Công, kì thi sát hạch 10/12/2018

 

STT

Tên học viên

GPLX

1

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG AN

C

2

NGUYỄN ĐỨC AN

C

3

LÝ NGỌC ANH

B2

4

LÊ ĐÌNH ANH

C

5

NGUYỄN THỊ KIM BẠC

B2

6

TRỊNH VĂN BẰNG

C

7

LÂM HUY BẢO

C

8

NGUYỄN VĂN BẠO

C

9

ĐẶNG THỊ NGỌC BÍCH

B2

10

NGUYỄN HẢI BÌNH

B2

11

NGUYỄN TRUNG CANG

B2

12

HỒ NGỌC CẢNH

C

13

TRẦN XUÂN CẢNH

B2

14

NGUYỄN THỊ BÍCH CHI

B2

15

NGUYỄN MINH CHÍ

C

16

PHAN ĐỔNG CƠ

B2

17

NGUYỄN HUY CÔNG

C

18

TRẦN HUY CƯỜNG

C

19

BÙI MẠNH CƯỜNG

B2

20

ĐẶNG CHÍ CƯỜNG

C

21

HOÀNG TẤN ĐẠT

C

22

VŨ ĐÌNH DIỆM

B2

23

TRẦN NGỌC ĐIỆP

C

24

VŨ THỊ VY DIỆU

B2

25

PHẠM MINH ĐOÀN

C

26

PHẠM VĂN ĐỜI

C

27

NGUYỄN THANH ĐÔNG

B2

28

NGUYỄN THÀNH ĐỨC

C

29

NGUYỄN TẤN ĐỨC

B2

30

LÊ THỊ THANH DUNG

B2

31

NGUYỄN VĂN DŨNG

C

32

NGUYỄN THÁI DŨNG

C

33

LÊ THANH ANH DŨNG

C

34

NGUYỄN NGỌC DUY

B2

35

TRỊNH MẠNH DUY

B2

36

HOÀNG ĐỨC DUY

C

37

TRẦN QUANG DUY

C

38

LA THỊ KIỀU DUYÊN

B2

39

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

B2

40

VÕ HOÀNG DUYÊN

C

41

HÀ TUẤN DUYÊN

C

42

TRƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN

B2

43

NGUYỄN THANH QUÝ EM

C

44

LÊ HOÀI GIANG

B2

45

PHAN TRƯỜNG GIANG

B2

46

HỒ VĂN HÀ

B2

47

ĐINH THỊ THU HÀ

B2

48

LÊ CHÍ HÀ

B2

49

NGUYỄN MINH HÂN

B2

50

TÔ THỊ THÚY HẰNG

B2

51

TRƯƠNG PHÚ HẬU

B2

52

DANH HẬU

B2

53

TRẦN MINH HẬU

B2

54

NGUYỄN ĐỨC HẬU

C

55

ĐÀO THỊ DIỆU HIỀN

B2

56

ĐÀO THỊ HIỀN

B2

57

ĐOÀN THỊ HIỆP

B2

58

BÙI NGHĨA HIỆP

C

59

NGUYỄN DUY HIỆP

C

60

LÊ VĂN HIỆP

B2

61

NGUYỄN PHẠM CHÍ HIẾU

B2

62

HUỲNH NGỌC HIẾU

C

63

HUỲNH PHÚ HIẾU

B2

64

TRẦN VĂN HIẾU

B2

65

NGUYỄN MINH HÒA

B2

66

HUỲNH HUY HOÀNG

C

67

VÕ NGUYÊN HOÀNG

B2

68

NGUYỄN VĂN HỒNG

C

69

NGUYỄN NGỌC HỒNG

C

70

LÊ MINH HÙNG

B2

71

NGUYỄN HỮU HÙNG

B2

72

LÊ ĐÌNH HÙNG

B2

73

LÊ VĂN HÙNG

B2

74

TRƯƠNG MINH HƯNG

B2

75

CHÂU TIẾN HƯNG

B2

76

NGUYỄN VĂN HƯNG

C

77

NGUYỄN VĂN HƯNG

C

78

LÊ VIỆT HƯNG

C

79

NGÔ QUỐC HUY

B2

80

DƯƠNG THÀNH HUY

C

81

NGUYỄN HUY

C

82

LÝ KIẾN HUY

B2

83

BÙI VĂN HUYNH

C

84

LÊ HOÀNG HUỲNH

C

85

LÝ VĂN KHANG

C

86

LÊ VŨ KHANG

B2

87

MAI HỮU KHANH

C

88

DƯƠNG VŨ ĐĂNG KHOA

B2

89

TRẦN DUY KHOA

B2

90

TRẦN QUỐC KINH KHOA

B2

91

NGUYỄN VĂN KHƯƠNG

C

92

NGUYỄN VĂN KIỆT

B2

93

PHAN VĂN LÂM

C

94

NGUYỄN QUỐC LÂM

B2

95

HUỲNH QUỐC LÃM

B2

96

BÙI VĂN LÀNH

C

97

PHÙNG VĂN LIÊM

C

98

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

B2

99

ĐẶNG VŨ LINH

B2

100

TRẦN TẤN LỘC

B2

101

TRẦN KIM LONG

B2

102

LÂM THANH LONG

C

103

TRẦN MINH LUÂN

B2

104

NGUYỄN MINH LUÂN

C

105

PHẠM LỤC

B2

106

NGUYỄN BÁ LỤC

B2

107

LÊ THIỆN LỰC

B2

108

BÙI NHẬT MINH

C

109

VÕ VĂN MỘNG

C

110

PHẠM TẤN MỸ

B2

111

TRẦN THANH NAM

C

112

NGUYỄN THÚY NGÂN

B2

113

NGUYỄN CHÍNH NGHĨA

C

114

TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA

B2

115

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

B2

116

TRẦN KHÔI NGUYÊN

C

117

NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN

B2

118

HÀ TRỌNG NHÂN

B2

119

NGUYỄN TRỌNG NHÂN

C

120

NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN

B2

121

LÊ HỮU NHÂN

C

122

LÊ ĐẶC NHÂN

C

123

NGUYỄN THẠCH NHÂN

C

124

NGUYỄN BÁ NHÂN

C

125

CAO PHAN QUỐC NHÂN

B2

126

ĐINH CÔNG NHẬT

C

127

LÊ TẤN NHỊ

C

128

TRẦN MINH NHỰT

B2

129

HOÀNG MINH NHỰT

B2

130

NGUYỄN VĂN TÔ NI

C

131

TRỊNH QUỐC OAI

C

132

MAI NGUYỄN KHÁNH PHAN

B2

133

THÁI HỒNG PHI

B2

134

NGUYỄN VĂN PHONG

C

135

LÊ THANH PHONG

C

136

VÕ HOÀI PHONG

C

137

HÀ HUỲNH TRỌNG PHÚ

B2

138

TRẦN VĂN PHÚ

B2

139

PHẠM HỒNG PHÚC

B2

140

NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC

B2

141

NGUYỄN TẤN PHƯỚC

B2

142

LƯƠNG THỊ PHƯƠNG

B2

143

PHẠM THỊ TUYẾT PHƯƠNG

B2

144

LÊ NAM PHƯƠNG

C

145

NGUYỄN QUANG PHƯƠNG

C

146

TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG

B2

147

NGUYỄN HOÀNG QUÂN

C

148

TRẦN THANH QUÂN

C

149

ĐỖ DUY QUANG

C

150

NGUYỄN THÀNH QUANG

C

151

ĐÀO VĂN QUANG

C

152

BÙI CÔNG QUÝ

B2

153

ĐỖ VĂN QUYỀN

B2

154

NGUYỄN THỊ TÚ QUỲNH

B2

155

VŨ THANH SANG

B2

156

HỒ VĂN SANG

C

157

NGUYỄN VĂN SANG

C

158

NGUYỄN VĂN SÁNG

B2

159

PHẠM VĂN SÁNG

B2

160

NGUYỄN VĂN SÒN

C

161

TRẦN QUANG SƠN

C

162

NGUYỄN HỮU SƠN

C

163

TRƯƠNG NGUYỄN HOÀNG SƠ

C

164

NGUYỄN TẤN SƠN

C

165

LÊ HỮU TÀI

C

166

TRẦN TRỌNG TÂM

C

167

ĐOÀN THANH TÂM

C

168

HUỲNH LÊ HOÀI TÂN

B2

169

NGUYỄN MINH TÂN

C

170

NGÔ MINH TẤN

C

171

VÕ ĐÌNH TẠO

B2

172

HÀ NGUYỄN VIỆT TÂY

B2

173

HUỲNH THANH TÂY

C

174

ĐOÀN VĂN TÈO

C

175

NGUYỄN QUỐC THÁI

C

176

NGUYỄN HỒNG THÁI

C

177

PHẠM TRỌNG THÁI

B2

178

NGUYỄN VĂN THẮNG

B2

179

NGUYỄN TRÍ THANH

B2

180

NGUYỄN THỊ THANH

B2

181

NGUYỄN HỒNG THANH

C

182

NGUYỄN TUẤN THANH

C

183

VÕ QUANG THANH

C

184

NGUYỄN VĂN THANH

C

185

HOÀNG QUỐC THANH

C

186

BÙI THÁI THÀNH

C

187

TRẦN CÔNG THÀNH

B2

188

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG TH̐

B2

189

NGUYỄN XUÂN THẢO

B2

190

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

B2

191

THẠCH PHƯỚC THIỆN

C

192

BÙI LÊ XUÂN THIỆN

C

193

ĐẶNG HOÀNG THỊNH

B2

194

NGUYỄN CÔNG THOẠI

B2

195

NGÔ QUANG THÔNG

C

196

NGUYỄN VĂN THUẬT

C

197

LÊ MINH TIN

B2

198

ĐẶNG TRUNG TÍN

B2

199

NGUYỄN VĂN TÌNH

C

200

HUỲNH VĂN TOAN

B2

201

TRẦN QUANG TOÀN

B2

202

PHẠM QUỐC TOÀN

B2

203

NGUYỄN VIẾT TOÀN

C

204

TÔ VĂN TOÀN

B2

205

HỒ THẾ TÒNG

C

206

LƯU NGỌC TRÂM

B2

207

BÙI HUYỀN TRÂN

B2

208

NGUYỄN THANH TRẮNG

B2

209

TIÊU KIÊM TRÍ

B2

210

PHÙNG VÕ HẢI TRIỀU

B2

211

NGUYỄN QUANG TRIỀU

C

212

DƯƠNG MINH TRỌNG

C

213

HỒ THỊ NGỌC TRÚC

B2

214

NGUYỄN QUỐC TRUNG

C

215

NGUYỄN THÀNH TRUNG

C

216

NGUYỄN THANH TÚ

C

217

NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN

C

218

PHẠM MINH TUẤN

B2

219

ĐỖ LÊ THÔNG TUỆ

C

220

HUỲNH VĂN TÙNG

B2

221

NGUYỄN THANH TÙNG

C

222

TRẦN ĐĂNG TÙNG

C

223

BÙI PHẠM QUỐC TÙNG

B2

224

HOÀNG CÁT TƯỜNG

B2

225

TRƯƠNG THIÊN TƯỜNG

B2

226

CÁP TƯỞNG

B2

227

NGUYỄN NGỌC TƯỞNG

C

228

NÔNG THỊ KIM TUYẾN

B2

229

LÊ VĂN BÉ TY

B2

230

VÕ VĂN TÝ

C

231

TRẦN VĂN ÚT

B2

232

LÝ CHÁNH VÀ

C

233

ĐẶNG THỊ KIM VÂN

B2

234

ĐÀO DUY VĂN

B2

235

VÕ KHẢI VĂN

B2

236

HUỲNH QUỐC VIỆT

B2

237

PHAN TRƯỜNG VINH

C

238

NGUYỄN THỊ MỸ VINH

B2

239

VƯƠNG HIỀN VINH

B2

240

TRẦN QUỐC VŨ

B2

241

NGUYỄN THANH VỦ

B2

242

NGUYỄN TRỌNG VƯƠNG

C

243

TRẦN TƯỜNG VY

B2

244

TRẦN TẤN XUÂN

B2