danh sách học viên thi đậu kì thi ngày 19/1/2019
20/01/2019

Danh sách thí sinh trúng tuyển trường Thành Công, kì thi sát hạch 19/01/2019

 

STT

Tên học viên

GPLX

1

LÊ NGỌC AN

B2

2

ĐỖ TIỂU BẢO

B2

3

TRẦN THANH BÌNH

C

4

NGUYỄN VĂN BÌNH

C

5

NGUYỄN TRANG BÌNH

B2

6

PHÙNG NGUYÊN BÌNH

C

7

TRƯƠNG VĂN CHÁNH

B2

8

NGUYỄN MINH CHÂU

B2

9

ĐẶNG MINH CHIẾN

B2

10

LÊ VĂN CƯỜNG

B2

11

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

B1

12

NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

B2

13

PHẠM MINH ĐĂNG

B2

14

NGUYỄN CÔNG DANH

B2

15

TRẦN THỊ CA DAO

B2

16

NGUYỄN QUỲNH DAO

B2

17

PHẠM XUÂN DẤT

C

18

TRẦN QUỐC ĐẠT

B2

19

TRẦN MINH TUẤN ĐẠT

B2

20

LÂM THANH ĐẠT

C

21

HUỲNH BÁ ĐẠT

B2

22

NGUYỄN VĂN DỊ

C

23

PHAN VĂN DIỄN

B2

24

VƯƠNG TƯỜNG DU

B2

25

TRẦN ĐÌNH ĐỨC

B2

26

TRẦN THỊ DUNG

B2

27

NGUYỄN THỊ DUNG

B2

28

NGUYỄN TIẾN DŨNG

B2

29

ĐẶNG VĂN DŨNG

B2

30

TRẦN ANH DŨNG

B2

31

HỨA THANH DƯƠNG

B2

32

PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG

B2

33

NGUYỄN HOÀI DUY

B2

34

HỒNG ANH DUY

B2

35

ĐẶNG HỮU DUYÊN

C

36

NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN

B2

37

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

B2

38

MAI HUY GIÁP

B2

39

DƯƠNG TẤN HÀ

B2

40

PHẠM CAO NAM HẢI

B2

41

CHÂU NGỌC HẢI

B2

42

NGUYỄN PHAN ANH HẢI

B2

43

PHẠM THỊ THU HẢI

B2

44

TRƯƠNG THANH HẢI

B2

45

TRẦN THỊ NGỌC HÂN

B2

46

CAO VĂN HÂN

B2

47

CHEN VỸ HÀO

B2

48

NGUYỄN CÔNG HẬU

B2

49

HUỲNH TRUNG HIỀN

B2

50

HUỲNH ĐỨC HIỆP

B2

51

HOÀNG ĐỨC HIỆP

C

52

CAO TRUNG HIẾU

B2

53

PHẠM CHÍ HIẾU

C

54

NGUYỄN MINH HIẾU

C

55

ĐỖ THỊ HÒA

B2

56

NGUYỄN TRỌNG HÒA

B2

57

NGUYỄN HỮU HÒA

B2

58

BÙI NHẬT HOÀNG

B2

59

TỐNG HỮU HOÀNG

B1

60

LƯƠNG THANH HOÀNG

B1

61

PHẠM THANH HỒNG

B2

62

TRẦN DƯ HỢP

B2

63

NGUYỄN VĂN HÙNG

B2

64

CHU PHI HÙNG

B2

65

HUỲNH MINH HÙNG

B2

66

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

B2

67

TRẦN THỊ DIỄM HƯƠNG

B1

68

NGUYỄN THỊ NGỌC HƯỞNG

B2

69

CAO VĂN HỮU

B2

70

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

B2

71

BÙI DUY HUYNH

B2

72

ĐOÀN PHÚC HUỲNH

B2

73

VĂN THÀNH KHA

B2

74

LÊ HUY KHA

B2

75

TRƯƠNG LỘC KHANG

B2

76

TRẦN QUỐC KHÁNH

B2

77

HOÀNG LÊ CÔNG KHÁNH

B2

78

TRẦN ANH KHOA

C

79

TĂNG THẾ KHOA

B2

80

NGUYỄN TRUNG KIÊN

B2

81

TRẦN GIỒNG KIỆT

B2

82

HUỲNH THANH LÂM

B2

83

NGUYỄN AN LÂN

B2

84

VÒNG MỸ LỆ

B2

85

NGÔ HOÀNG LINH

B2

86

LÊ THỊ LINH

B2

87

BÙI HỮU LINH

B2

88

BÙI ĐỨC LỢI

B2

89

LÝ VÂN LONG

B2

90

ĐỖ ĐỨC LUÂN

B2

91

HỒ THỊ MẾN

B2

92

NGUYỄN VĂN MINH

C

93

MOUGAMADOU

B2

94

NGUYỄN THỊ HỒNG MỸ

B2

95

LÊ DOÃN YẾN NA

B2

96

NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

B2

97

ĐỖ THỊ HỒNG NGÂN

B2

98

NÔNG HỮU NGHĨA

B2

99

HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC

B2

100

NGUYỄN HỮU NGUYỆN

B2

101

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

B1

102

LÊ THỊ THANH NHÀN

B2

103

TRƯƠNG HOÀNG NHÂN

B2

104

HUỲNH TÚ NHI

B2

105

NGUYỄN TRƯƠNG TUYẾT NHI

B2

106

PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ

B2

107

NGUYỄN VĂN NHƯ

B2

108

TRẦN LÊ HOÀNG OANH

B2

109

ĐỖ KIM OANH

B2

110

PHẠM VĂN PHÁT

C

111

TRẦN VĂN PHÁT

C

112

PHẠM THANH PHONG

C

113

LÝ HỒNG PHONG

B2

114

LÊ THÀNH PHONG

B2

115

NGUYỄN TRẦN THANH PHONG

B2

116

VÕ THANH PHÚ

C

117

LÊ SĨ PHÚ

C

118

LƯƠNG NGUYỄN PHÚC

B2

119

NGUYỄN HỮU PHÚC

B2

120

NGUYỄN DUY PHƯƠNG

B2

121

TRỊNH HOÀI PHƯƠNG

B2

122

CAO THỊ LAN PHƯƠNG

B2

123

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

B2

124

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG

B1

125

MẠC VĂN QUÂN

B2

126

NGUYỄN KHẮC QUÂN

B2

127

NGUYỄN HOÀNG QUÂN

C

128

TRẦN BÁ QUANG

B2

129

NÔNG HỮU MINH QUANG

B2

130

TRẦN ANH QUANG

B2

131

CHÂU VĂN QUỐC

B2

132

PHẠM PHÚ QUỐC

B2

133

VŨ THANH QUYÊN

B2

134

LÊ VĂN REO

B2

135

HÀ SANG

B2

136

NGUYỄN THỊ SÁU

B2

137

NGUYỄN TRỌNG SÁU

B2

138

NGUYỄN VĂN SƠN

B2

139

NGUYỄN MINH TÀI

B1

140

NGUYỄN TẤN TÀI

B2

141

DIỆP THIỆN TÂM

B2

142

NGUYỄN DUY TÂN

B2

143

DƯƠNG VĂN TÂN

B2

144

ĐỖ THÀNH DUY TÂN

B2

145

ĐỖ DUY TÂN

C

146

NGUYỄN CHÂU THẠCH

C

147

LÊ NGỌC MINH THÁI

B2

148

NGUYỄN CAO THĂNG

B2

149

TRẦN CHÂU THANH

C

150

LÊ BÁ THANH

C

151

PHẠM XUÂN THANH

B2

152

NGUYỄN XUÂN THANH

B2

153

NGUYỄN VĂN THANH

B2

154

PHẠM HOÀI THANH

B2

155

ĐẶNG KIM THANH

B1

156

TRẦN VĂN THÀNH

B2

157

HUỲNH VĂN THÀNH

B2

158

LÊ TẤN THÀNH

B2

159

TRƯƠNG BÁ THÀNH

C

160

QUANG THỊ NGỌC THẢO

B2

161

NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG THẢ

B2

162

NGÔ CHÍ THIỆN

C

163

PHẠM VĂN THIẾT

C

164

NGUYỄN THÌN

B2

165

ĐOÀN THỊ CẨM THU

B2

166

PHẠM VĂN THUẤN

B2

167

ĐỖ HỮU THUẬN

B2

168

LÊ ĐỨC THUẬN

B2

169

NGUYỄN VĂN THUẬN

C

170

DƯƠNG THANH THUẬN

B2

171

NGUYỄN ĐĂNG THỨC

B2

172

VÕ THỊ THANH THÚY

B2

173

ĐOÀN VĂN TIẾN

B2

174

LƯU VINH TIẾN

B2

175

LÊ VĂN TIỀN

B2

176

VÕ VĂN TÍN

B2

177

TRẦN VĂN TÍNH

B2

178

ĐOÀN VĂN TÌNH

B2

179

TRẦN THANH TĨNH

B2

180

NGUYỄN NGỌC TOẠI

C

181

NGÔ THIỆN TOÀN

B2

182

BÙI THỊ HƯƠNG TRẦM

B2

183

LÊ THỊ NGỌC TRANG

B2

184

CHÂU MINH TRÍ

B2

185

MAI HỬU TRÍ

B2

186

NGUYỄN MINH TRÍ

B2

187

ĐINH QUANG TRIỀU

B2

188

NGUYỄN NGỌC TRINH

B2

189

LA VĂN HOÀNG TRÚC

B2

190

PHẠM THÀNH TRUNG

B2

191

NGUYỄN THÀNH TRUNG

B2

192

LƯU LÊ MINH TRUNG

B2

193

PHẠM VĂN TRƯƠNG

B2

194

NGUYỄN TIẾN AN TRƯỜNG

B2

195

NGUYỄN MẠNH TÚ

C

196

NGUYỄN ANH TUẤN

B2

197

ĐẶNG ANH TUẤN

B2

198

TRẦN ANH TUẤN

C

199

NGUYỄN VĂN TUẤN

C

200

CAO HUY TUẤN

C

201

PHẠM ĐỨC TÙNG

B2

202

PHẠM VĂN ÚT

B2

203

HỶ SÌ VÀ

B2

204

NGUYỄN HOÀI VÂN

B2

205

PHẠM THỊ HẢI VÂN

B2

206

NGUYỄN TRỌNG VĨ

B2

207

ĐẶNG QUỐC VIỆT

B2

208

NGUYỄN THẾ VINH

B2

209

TRẦN QUANG VINH

C

210

NGUYỄN THANH VŨ

B2

211

NGUYỄN VĂN VŨ

B2

212

PHAN MINH VƯƠNG

B2

213

CHÂU NGỌC ZIN

C