danh sách học viên thi đậu kì thi ngày 22/12/2018
25/12/2018

Danh sách thí sinh trúng tuyển trường Thành Công, kì thi sát hạch 22/12/2018

 

STT

Tên học viên

GPLX

1

TÔN THẤT BẢO ANH

B2

2

NGUYỄN THẾ BẢO

C

3

LÊ MINH BẢO

B2

4

TRẦN ĐÌNH BẢO

B2

5

NGUYỄN QUỐC BÌNH

B2

6

ĐINH SƠN BÌNH

B2

7

VÕ VĂN CẢNH

C

8

NGUYỄN VĂN CHĂM

B2

9

NGUYỄN HẢI CHÂU

B2

10

VĂN ĐỨC MINH CHIẾN

B2

11

LÊ NHƯ CHIẾN

B2

12

NGUYỄN VĂN CHIỀU

B2

13

ĐẶNG VĂN CHUNG

C

14

LÊ THANH CUỘC

C

15

PHẠM VĂN CƯƠNG

B2

16

NGUYỄN THUẬN CƯỜNG

B2

17

VŨ VĂN CƯỜNG

B2

18

LÊ DUY CƯỜNG

B2

19

HỨA PHÚ CƯỜNG

B2

20

NGUYỄN VĂN ĐA

C

21

NGUYỄN ĐÌNH DẤN

C

22

LIÊU HẢI ĐĂNG

C

23

PHẠM HÙNG THANH DANH

C

24

PHẠM THỊ THU ĐÀO

B2

25

NGUYỄN TẤN ĐẠT

C

26

BÙI QUỐC ĐẠT

B2

27

LÊ THANH ĐỂ

B2

28

NGÔ MINH ĐIỀN

B2

29

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

B2

30

HUỲNH THỊ HỒNG DIỆU

B2

31

LÊ THỊ XUÂN ĐỊNH

B2

32

PHẠM ĐỨC

B2

33

PHAN HUỲNH NGỌC DUNG

B2

34

TRẦN THỊ MỸ DUNG

B2

35

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

B2

36

DƯƠNG THỊ HỒNG DUNG

B2

37

PHẠM TRẦN QUỐC DŨNG

B2

38

BÙI VĂN DŨNG

C

39

VÕ VĂN DŨNG

C

40

LÊ VĂN DŨNG

C

41

TRẦN TRÍ DŨNG

B2

42

VÕ HOÀNG DŨNG

C

43

NGUYỄN KIỀU DUYÊN

B2

44

NGUYỄN ĐÌNH GIANG

B2

45

BÙI KHẮC GIAO

C

46

NGUYỄN ĐÌNH HẢI

B2

47

ĐỖ PHI HẢI

B2

48

PHẠM THỊ LỆ HẰNG

B2

49

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

B2

50

TRẦN VĂN HÀO

B2

51

NGUYỄN ĐỨC HẬU

B2

52

CHÂU VĂN HẬU

B2

53

PHẠM THẾ HẬU

B2

54

LÊ HIỆP

C

55

PHẠM XUÂN HIỆP

B2

56

TRẦN HUY HIỆP

B2

57

NGUYỄN CHÍ HIẾU

B2

58

PHẠM DUY HIẾU

B2

59

NGUYỄN THANH HOÀI

C

60

LƯU VŨ HOÀN

B2

61

PHẠM HOÀNG

B2

62

TRẦN HUY HOÀNG

B2

63

VÕ VĂN HỒNG

B2

64

VÕ THỊ BÍCH HỒNG

B2

65

HỒ THANH HÙNG

B2

66

NGUYỄN QUANG HÙNG

C

67

LƯU ANH HÙNG

B2

68

ĐẶNG THỊ DIỆU HƯƠ

B2

69

LÊ THỊ HƯƠNG

B2

70

NGUYỄN TRỌNG HỮU

B2

71

NGUYỄN VŨ HUY

B2

72

NGUYỄN THANH HUY

B2

73

HOÀN MINH HUY

B2

74

TRẦN ANH HUY

B2

75

NGUYỄN NAM HUY

C

76

NGUYỄN THANH HUỲNH

C

77

TRẦN ANH KHA

B2

78

TRƯƠNG LINH KHANG

B2

79

HUỲNH NGUYỄN VŨ KHÁNH

C

80

TRẦN ĐÌNH KHÁNH

B2

81

NGUYỄN NGỌC KHÔI

C

82

NGUYỄN HOÀNG KHƯƠNG

B2

83

PHẠM VŨ MINH KHƯƠNG

B2

84

LƯ THANH KIỆT

C

85

HOÀNG MINH LÂM

B2

86

NGUYỄN THANH LÂM

B2

87

VÕ VĂN LÃM

C

88

DƯƠNG CÔNG LẬP

B2

89

TRẦN NGỌC LÊN

B2

90

ĐỖ THANH LIÊM

C

91

HUỲNH NGUYỄN NHẬT LINH

C

92

LÊ CHÍ LINH

B2

93

TRƯƠNG ĐÌNH LỢI

B2

94

TRẦN VĂN LỢI

C

95

HỒ KHẮC DUY LONG

C

96

VŨ HOÀNG LONG

B2

97

ĐẶNG VĂN LONG

B2

98

TẤT MY LUÂN

B2

99

CAO ĐỨC LUYỆN

C

100

NGUYỄN HOÀNG MINH

C

101

LÊ QUANG MINH

B2

102

NGUYỄN DUY MỸ

B2

103

NGUYỄN NAM

C

104

NGUYỄN THỊ NÊN

B2

105

NGUYỄN NGỌC HỒNG NGÂN

B2

106

LÊ VĂN NGHI

B2

107

ĐOÀN TRỌNG NGHĨA

B2

108

TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

B2

109

PHẠM NGUYÊN

B2

110

NGUYỄN THỊ HỒNG NHÂN

B2

111

DƯƠNG VĂN NHÂN

C

112

NGUYỄN MINH NHÂN

B2

113

LÊ NGUYỄN THÀNH NHÂN

B2

114

PHẠM MINH NHẬT

B2

115

NGUYỄN MINH NHỰT

B2

116

TRẦN MINH NHỰT

B2

117

HUỲNH TẤN PHÁT

B2

118

LÊ NAM PHONG

B2

119

CHU VĂN PHONG

B2

120

VĂN THANH PHONG

B2

121

NGUYỄN THANH PHONG

C

122

PHƯƠNG THANH PHONG

C

123

NGUYỄN VĂN PHONG

B2

124

TIÊU KỲ PHONG

B2

125

NGUYỄN VĂN PHÚ

B2

126

NGUYỄN HOÀNG PHÚC

B2

127

THÁI CHÍ PHÚC

B2

128

NGUYỄN HOÀNG PHÚC

B2

129

NGUYỄN THÀNH PHÚC

B2

130

TÔ ĐÌNH PHÙNG

B2

131

HUỲNH TẤN PHƯỚC

B2

132

NGUYỄN MINH PHƯỚC

B2

133

LÊ QUANG PHƯƠNG

B2

134

PHAN VŨ PHƯƠNG

B2

135

ĐỔNG MINH DUY PHƯƠNG

B2

136

TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG

B2

137

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

C

138

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

C

139

NGUYỄN PHÚC QUÂN

C

140

PHẠM VĂN QUY

B2

141

HOÀNG THỊ QUYÊN

B2

142

TÔ NGỌC QUỲNH

C

143

NGÔ TRUNG SANG

B2

144

PHAN VĂN SANG

B2

145

NGUYỄN VĂN SANG

C

146

TRỊNH VĂN SĨ

B2

147

HUỲNH CÔNG SƠN

B2

148

ĐỖ HỒNG SƠN

B2

149

ĐINH QUANG SƠN

B2

150

LÝ THỊ SƯƠNG

B2

151

HỒ ANH TÀI

B2

152

NGUYỄN VĂN TÀI

C

153

NGUYỄN TẤN TÀI

B2

154

NGUYỄN THỊ BÉ TÁM

B2

155

HUỲNH CHÍ TÂM

B2

156

BÙI THỊ TÂM

B2

157

LÊ VĂN TÂM

B2

158

NGUYỄN THANH TÂM

C

159

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

B2

160

NGUYỄN HỮU TẤN

B2

161

NGUYỄN VĂN TẬP

C

162

ĐỔNG QUỐC THÁI

B2

163

CAO ĐỨC THẢN

C

164

NGUYỄN HOÀNG THẮNG

B2

165

TRẦN VĂN THANH

B2

166

TĂNG THOẠI THANH

B2

167

NGUYỄN THỊ HẢI THANH

B2

168

VÕ HOÀNG THÀNH

C

169

NGUYỄN NGỌC THÀNH

B2

170

LIÊU CHÍ THÀNH

B2

171

NGÔ CHÍ THẠNH

B2

172

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

B2

173

TRẦN THỊ THẢO

B2

174

TRẦN THỊ BÉ THẢO

B2

175

NGÔ QUANG THẤT

B2

176

LƯƠNG BÙI CHÁNH THIÊ

B2

177

HOÀNG QUỐC THỊNH

B2

178

TRẦN NAM THỊNH

B2

179

ĐỖ HUỲNH THOẠI

B2

180

NGUYỄN THÀNH THƠM

B2

181

NGUYỄN ANH THƯ

B2

182

TÔ THỊ THU THỦY

B2

183

HUỲNH VĂN TIẾN

B2

184

NGUYỄN VĂN TIỀN

B2

185

NGUYỄN KHẮC TIỆP

C

186

VÕ THIÊN TÍN

B2

187

NGUYỄN CHÁNH TÍN

B2

188

DƯƠNG ĐỨC TOÀN

B2

189

VÕ NHƯ TOÀN

B2

190

BẠCH NGỌC TOÀN

B2

191

PHAN THỊ HỒNG TRÂM

B2

192

NGUYỄN QUANG TRUNG

B2

193

NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG

B2

194

NGUYỄN PHI TRƯỜNG

B2

195

NGUYỄN LÊ TRƯỜNG

C

196

NGUYỄN ANH TÚ

B2

197

VÕ HOÀNG TÚ

C

198

TRẦN MINH TÚ

C

199

TRẦN BÁ TỨ

C

200

TRẦN NGỌC TUẤN

B2

201

LÝ THANH TUẤN

C

202

PHẠM ANH TUẤN

B2

203

PHẠM KHẮC TUỆ

B2

204

LÊ CHÍ TÙNG

C

205

HUỲNH XUÂN TÙNG

B2

206

PHAN CÔNG TƯỜNG

B2

207

NGUYỄN THỊ THU VÂN

B2

208

TÔ HOÀI VĂN

B2

209

NGUYỄN QUỐC VIỆT

C

210

DƯƠNG QUANG VINH

B2

211

GIANG XUÂN VINH

B2

212

LÊ HOÀI VŨ

B2

213

DƯƠNG THANH VŨ

C

214

NGUYỄN NGỌC HUY VŨ

B2

215

NGUYỄN VĂN VUÔN

C

216

NGUYỄN QUỐC VƯƠNG

B2

217

PHAN VĂN VƯƠNG

B2

218

NGUYỄN MINH XUYÊN

C

219

ĐỖ THỊ CẨM XUYÊN

B2