danh sách học viên thi đậu kì thi ngày 23/1/2019
25/01/2019

Danh sách thí sinh trúng tuyển trường Thành Công, kì thi sát hạch 23/01/2019

 

STT

Tên học viên

GPLX

1

VÕ THÀNH AN

C

2

LÊ ĐĂNG AN

C

3

LÊ THANH AN

B2

4

NGUYỄN THỊ NHƯ AN

B2

5

LÊ THẾ ANH

C

6

NHAN VÂN ANH

B2

7

ĐẶNG HOÀI ANH

B2

8

TRẦN QUỐC BẢO

B2

9

TRẦN QUỐC BẢO

B2

10

ĐÀO DUY BÌNH

B2

11

NGUYỄN BÁ CANG

B2

12

PHAN THẾ CẢNH

C

13

TRẦN HẠNH CHÂU

B2

14

NGUYỄN PHƯƠNG CHUNG

B2

15

NGUYỄN HUY CHƯƠNG

C

16

HOÀNG VĂN CÔNG

B2

17

NGUYỄN THỊ CÚC

B2

18

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

C

19

TÔ QUỐC CƯỜNG

B2

20

TRẦN CAO CƯỜNG

C

21

VŨ XUÂN CƯỜNG

C

22

LÊ MINH CƯỜNG

B2

23

TRẦN NGUYỄN PHÁT ĐẠI

C

24

NGUYỄN THỊ THANH ĐẬM

B2

25

LƯU VĂN ĐẮN

C

26

TRANG MINH ĐÁNG

C

27

LÂM ĐỨC DANH

C

28

NGÔ TRỌNG ĐẠT

C

29

NGÔ QUÂN ĐẠT

C

30

PHẠM VĂN ĐẠT

C

31

MAI XUÂN ĐẠT

C

32

LÊ TẤN ĐẠT

B2

33

ĐỖ TẤN ĐẠT

C

34

VÕ VĂN ĐÂU

C

35

NGUYỄN VIỆT ĐỀ

C

36

ĐẶNG THỊ NGỌC ĐẸ

B2

37

TRẦN MINH DIỄN

B2

38

NGUYỄN NHỰT ĐIỀN

B2

39

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP

C

40

NGUYỄN HOÀNG ĐIỆU

B2

41

BÙI ĐỨC ĐỊNH

C

42

LÊ HUỲNH ĐỨC

B2

43

ĐỖ VĂN ĐỨC

C

44

CÙ MINH ĐỨC

C

45

NGUYỄN MẠNH DŨNG

C

46

TRẦN ANH DŨNG

C

47

LÊ VĂN DŨNG

C

48

HOÀNG THẾ DŨNG

B2

49

TRẦN VĂN DỮNG

C

50

NGUYỄN HUY DƯƠNG

B2

51

NGUYỄN DANH DƯƠNG

C

52

ĐẶNG THANH DƯƠNG

C

53

ĐOÀN VĂN DƯỠNG

B2

54

ĐỖ LÊ HOÀNG DUY

B2

55

TRẦN QUANG DUY

C

56

HUỲNH THANH DUY

C

57

PHẠM TUẤN EM

C

58

NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM

B2

59

HOÀNG TRƯỜNG GIANG

C

60

PHẠM TRƯỜNG GIANG

C

61

VÕ TRƯỜNG GIANG

B2

62

BÙI HỮU HÀ

C

63

LÊ TUẤN HẢI

B2

64

TRẦN NGỌC HẠNH

B2

65

NGUYỄN PHÚC HẬU

C

66

NGUYỄN VĂN HẬU

C

67

TRƯƠNG VĂN HIÊN

C

68

NGUYỄN HIẾN

C

69

ĐÀO VĂN HIỀN

C

70

VÕ TRUNG HIỀN

C

71

NGUYỄN THỊ HIỆP

B2

72

HUỲNH HỮU HIỆP

C

73

LÝ CHÍ HIỆP

C

74

TRẦN HỮU HIẾU

C

75

MAI TRỌNG HIẾU

B2

76

TRƯƠNG QUỐC HÒA

C

77

NGUYỄN VĂN HÒA

C

78

TRẦN MINH HÒA

C

79

TRƯƠNG HOÀNG HOÀI

C

80

LÊ LAM ANH HUÂN

B2

81

NGUYỄN HỮU HÙNG

C

82

NGUYỄN PHI HÙNG

C

83

LÊ CHÍ HÙNG

C

84

NGUYỄN QUANG HÙNG

C

85

TRẦN MẠNH HÙNG

C

86

HOÀNG VĂN HÙNG

C

87

PHẠM QUANG GIA HƯNG

B2

88

ĐOÀN VĂN HỮU

B2

89

ĐỒNG ANH HUY

C

90

KIÊN HUYỀN

C

91

LÝ THỊ THÁI HUYỀN

B2

92

BÙI VŨ HUỲNH

C

93

LÊ VĂN KÊ

B2

94

ĐẶNG TẤN KHANH

C

95

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

B2

96

PHẠM DUY KHÁNH

C

97

TRẦN VĂN KHIÊM

C

98

NGUYỄN MINH KHOA

C

99

VÕ ĐĂNG KHOA

B2

100

LƯƠNG XUÂN KHOA

B2

101

NGUYỄN HỮU KHOA

B2

102

TRẦN VĂN KHÔN

C

103

NGUYỄN VĂN KIỆT

B2

104

VŨ HOÀNG KIM

C

105

ĐỚI HOÀNG LÂM

B2

106

VÕ VĂN NGUYỄN HÀN LÂ

B2

107

LÊ THỊ NGỌC LINH

B2

108

NGUYỄN LINH

B2

109

NGUYỄN TRUNG LỘC

C

110

NGÔ VĂN LỘC

B2

111

LÊ CÔNG TRƯỜNG LONG

C

112

PHẠM PHI LONG

C

113

TRẦN VĂN HOÀNG LONG

B2

114

PHAN VĂN LONG

B2

115

VÕ PHI LONG

B2

116

NGUYỄN VIẾT LỮ

C

117

VĂN CHÍ LUÂN

C

118

VÕ TRỌNG LUÂN

C

119

LÊ MINH LUÂN

B2

120

NGUYỄN ĐÌNH LỰC

B2

121

HOÀNG DANH LỰC

C

122

DƯƠNG KHA LY

B2

123

NGUYỄN THỊ NGỌC LÝ

B2

124

THẠCH LỲ

C

125

TRẦN QUANG MẪN

C

126

NGUYỄN PHI MẪN

C

127

TRẦN KIM MẠNH

C

128

LÊ HOÀNG MINH

C

129

ĐỖ ANH MINH

B2

130

VÕ THỊ LÊ NA

B2

131

VŨ VĂN NAM

B2

132

NGUYỄN HỮU NAM

C

133

NGUYỄN VIỆT NGA

C

134

NGUYỄN KIM NGÂN

B2

135

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

B2

136

ĐINH VĨNH UYÊN NGHI

B2

137

HUỲNH NGỌC NGHĨA

C

138

TẠ DUY NGỌC

B2

139

TRẦN THẢO NGUYÊN

B2

140

TRẦN NGUYỄN NHÂN

C

141

NGUYỄN QUỐC NHÂN

C

142

LÊ ĐỨC NHÂN

B2

143

NGUYỄN THÀNH NHÂN

B2

144

TRƯƠNG THỊ THANH NHANH

B2

145

TRẦN MINH NHẬT

C

146

LÊ VĂN NHỊN

C

147

VĂN VĂN NHỜ

C

148

NGUYỄN HOÀNG NHƠN

C

149

LÊ NGỌC NHU

C

150

PHẠM MINH NHỰT

B2

151

NGÔ QUỐC PHÁP

C

152

LÊ PHI

B2

153

TRẦN NHỰT PHỐ

C

154

NGUYỄN THANH PHONG

C

155

LÊ CẢNH PHONG

B2

156

VŨ MINH PHÚC

C

157

BÙI TUYẾT PHỤNG

B2

158

PHAN ĐÌNH PHƯƠNG

B2

159

PHAN THANH PHƯƠNG

B2

160

BÙI THỊ THANH PHƯƠNG

B2

161

NGUYỄN ĐĂNG PHƯƠNG

B2

162

LÊ THẾ PHƯƠNG

C

163

NGUYỄN VIẾT PHƯƠNG

C

164

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

C

165

TRƯƠNG THỊ XUÂN PHƯO

B2

166

LƯƠNG THỊ PHƯỢNG

B2

167

TRẦN ĐÌNH QUÁ

C

168

PHAN DUY QUÂN

B2

169

TRẦN HOÀNG QUÂN

B2

170

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

B2

171

NGUYỄN MINH QUANG

C

172

NGUYỄN MINH QUANG

C

173

TRẦN KIM QUANG

C

174

NGUYỄN VĂN QUÀO

C

175

BÙI NAM QUỐC

B2

176

NGUYỄN CÔNG QUỐC

C

177

NGUYỄN THẾ QUYỀN

C

178

LÊ ĐỨC QUỲNH

C

179

THẠCH CHANE PHIA RUNE

C

180

MAI MINH SAN

C

181

ĐẶNG THANH SANG

B2

182

NGUYỄN HOÀNG SANG

C

183

TRẦN KIM SÁNG

C

184

NGUYỄN TRƯỜNG SINH

B2

185

BOONSONG SOMSONG

B2

186

HOÀNG ANH SƠN

B2

187

LỤC PHI SƠN

B2

188

LẠI HOÀNG SƠN

C

189

LÊ HOÀNG SƠN

C

190

NGUYỄN VĂN SỶ

C

191

NGUYỄN TẤN TÀI

C

192

VÕ MINH TÀI

C

193

NGUYỄN VĂN TÀI

C

194

NGUYỄN PHƯỚC TÀI

C

195

TRƯƠNG VĂN TÂM

C

196

NGUYỄN HOÀNG TÂM

C

197

ĐÀO MINH TÂM

C

198

VÕ TUYẾT TÂM

B2

199

LÊ MINH TÂM

B2

200

LÊ THÀNH TÂM

B2

201

NGUYỄN VĂN TÂN

B2

202

ĐOÀN THANH TÂN

C

203

VŨ QUANG TÂN

C

204

TRỊNH VĂN TẤN

B2

205

NGUYỄN VĂN THẠCH

C

206

LÊ MINH THẮNG

B2

207

VÕ MINH THẮNG

B2

208

NGUYỄN VĂN THANH

B2

209

DƯƠNG ĐĂNG THANH

B2

210

ĐẶNG QUỐC THANH

C

211

PHAN CHÍ THANH

C

212

HUỲNH THỊ NHƯ THẢO

B2

213

NGUYỄN THẬT

C

214

NGUYỄN VĂN THÊM

C

215

NGUYỄN LÊ SONG THIÊN

B2

216

HỒ CHÍ THIỆN

C

217

TRƯƠNG PHÚ THỊNH

C

218

ĐOÀN MINH THỚI

C

219

NGUYỄN CAO THÔNG

C

220

NGUYỄN THỊ HỒNG THƯ

B2

221

VŨ VĂN THUẬN

C

222

LÊ HỮU THUẬN

B2

223

NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG

B2

224

ĐOÀN CÔNG THƯƠNG

C

225

TRẦN XUÂN TIẾN

C

226

TRỊNH VĂN TIẾN

C

227

VÕ MINH TIẾN

B2

228

TRẦN THÀNH TÍN

B2

229

NGUYỄN DUY TÍNH

B2

230

TRƯƠNG VĂN TÌNH

C

231

HỒ VĂN TỈNH

C

232

NGUYỄN VĂN TỊNH

C

233

TRẦN VĂN TOÀN

C

234

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

C

235

TRƯƠNG QUỐC TOÀN

C

236

LÊ HỮU TOÀN

C

237

KIỀU VĂN TOÀN

B2

238

TRẦN QUỐC TOẢN

C

239

DƯƠNG MINH TRẢI

C

240

HUỲNH THÁI TRÂM

B2

241

PHAN THỊ HÀ TRANG

B2

242

ĐỖ MINH TRÍ

C

243

PHAN VĂN TRIỆU

C

244

NGUYỄN TẤN TRIỆU

B2

245

THÁI THỊ THANH TRÚC

B2

246

DƯƠNG MINH TRUNG

C

247

LÊ THÀNH TRUNG

C

248

LƯU THANH TÚ

C

249

TRẦN VĂN TÚ

B2

250

LÊ NGỌC TUẤN

C

251

DƯƠNG HOÀNG TUẤN

B2

252

KHƯƠNG MINH TUẤN

C

253

NGUYỄN QUỐC TUẤN

B2

254

PHAN THANH TUẤN

B2

255

LÊ ANH TUẤN

B2

256

PHẠM MINH TÙNG

B2

257

NGUYỄN LÊ TÙNG

C

258

TRẦN THANH TÙNG

C

259

ĐỖ HOÀNG ÚT

C

260

NGUYỄN H. HOÀNG KHÁNH VÂ

B2

261

LÂM VÊN

C

262

HOÀNG VĂN VIỆT

C

263

TRẦN QUỐC VINH

C

264

ĐẶNG QUANG VINH

C

265

HUỲNH THANH VŨ

C

266

ĐẶNG VĂN VŨ

C

267

NGUYỄN BÁ VŨ

C

268

MAI ĐOÀN VŨ

C

269

NGUYỄN DUY VŨ

C

270

NGUYỄN THÁI VƯƠNG

B2

271

LÊ MINH THÚY VY

B2

272

TRẦN VĂN VỸ

B2

273

HOÀNG MINH XUÂN

C

274

VÕ MINH Ý

C