danh sách học viên thi đậu kì thi ngày 27/2/2019
01/03/2019

Danh sách thí sinh trúng tuyển trường Thành Công, kì thi sát hạch 27/02/2019

 

STT

Tên học viên

GPLX

1

PHAN HOÀI ÂN

C

2

BÙI THÙY ANH

B2

3

ĐẶNG HOÀNG ANH

B2

4

NGUYỄN HOÀNG TÚ ANH

B1

5

LÊ MẠNH BẢO

B2

6

NGUYỄN QUỐC BẢO

B2

7

NGUYỄN THÁI BÌNH

B2

8

NGUYỄN THỊ NGỌC CẦM

B2

9

TRẦN PHƯƠNG CHI

B2

10

TRẦN THỊ KIM CHI

B1

11

HỒ VĂN CHIẾN

B2

12

NGUYỄN THỊ CHUNG

B2

13

BÙI HỮU NGUYÊN CHƯƠNG

B2

14

VÕ VĂN CƯ

B2

15

TRƯƠNG THÀNH CƯƠNG

C

16

TRẦN CHÍ CƯỜNG

B2

17

LÊ NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

B2

18

NGUYỄN ĐĂNG

B2

19

PHAN THÀNH DANH

C

20

TRẦN THỊ HỒNG ĐÀO

B1

21

BÙI NGỌC ĐIỆP

B2

22

NGUYỄN VIỆT ĐỨC

B2

23

NGUYỄN VĂN ĐỨC

B2

24

MAI TIẾN DŨNG

B2

25

PHẠM NGỌC DŨNG

B2

26

TRẦN VIỆT DŨNG

B2

27

TRỊNH THANH DỰNG

B2

28

TRẦN THANH DUY

B2

29

NGUYỄN HOÀNG EM

B2

30

TRẦN XUÂN HẢI

B2

31

CÙ SƠN HẢI

B2

32

LÝ THỊ VIẾT HÀN

B2

33

PHẠM NGỌC HÂN

B2

34

PHẠM MINH HẬU

B2

35

LƯƠNG VĂN HẬU

B2

36

TRẦN THỊ HIỀN

B2

37

NGUYỄN TRƯƠNG NGỌC HIỀ

B2

38

HUỲNH HÒA HIỆP

B2

39

NGUYỄN VĂN HIỆP

C

40

PHẠM PHI HỔ

B2

41

NGÔ THIÊN HÒA

C

42

ĐỖ THÚY HÒA

B2

43

HUỲNH THANH HOÀNG

B2

44

NGUYỄN MINH HOÀNG

C

45

NGUYỄN VĂN HỚN

C

46

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

B2

47

DƯƠNG THỊ THÚY HỒNG

B1

48

NGUYỄN VĂN HÙNG

B2

49

HUỲNH VĂN HÙNG

C

50

NGUYỄN QUANG HƯNG

B2

51

CAO XUÂN HƯNG

C

52

NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG

B2

53

LÊ HOÀNG HUY

C

54

ĐẶNG SINH HUY

B2

55

PHAN THỊ HUYỀN

B1

56

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

B2

57

TRẦN MAI HUYỀN

B2

58

TRẦN QUANG KHẢI

C

59

NGUYỄN ĐÌNH AN KHANG

B2

60

LÊ QUỐC KHANG

B2

61

QUÁCH THOẠI KHANH

B2

62

LỤC MINH KHANH

B1

63

NGÔ VĂN KHÁNH

C

64

LÊ HOÀNG KHÁNH

C

65

NGUYỄN MINH KHIÊM

C

66

LÊ KHOA

B2

67

LÊ MINH ANH KHOA

B2

68

LÂM VĂN KHOAN

B2

69

LÂM THỊ THÙY KHƯƠNG

B2

70

PHẠM CHÍ KIÊN

B2

71

NGUYỄN TRUNG KIÊN

B2

72

HOÀNG HỒ BẢO KIM

B1

73

VŨ HOÀNG KIM

B2

74

LÊ SƠN LAM

B2

75

MAI THỊ NGUYỆT LAM

B1

76

NGÔ VĂN LÀNH

C

77

LÝ THÀNH LẬP

B2

78

LÂM THANH LIÊM

C

79

PHẠM TÙNG LIÊN

C

80

BÙI CHÍ LINH

C

81

TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH

B1

82

LÊ THANH LONG

B2

83

TRẦN KIM LONG

B1

84

TÔ TẤN LONG

B2

85

HỒ VĂN LONG

B2

86

NGUYỄN THÀNH LONG

B2

87

TRẦN THANH LONG

B2

88

ĐÀO MINH LUÂN

C

89

NGUYỄN VĂN LƯỢM

C

90

PHAN THỊ TRÚC MAI

B2

91

NGUYỄN DUY MẠNH

B2

92

PHẠM CÔNG MINH

B2

93

TRẦN THỊ ANH MINH

B1

94

HUỲNH VĂN MÓT

B2

95

NGUYỄN THỊ KIỀU MỸ

B1

96

HOÀNG ĐÌNH NAM

B2

97

ĐÀO VĂN NĂM

C

98

LÊ THỊ KIỀU NGA

B2

99

LÊ VĂN NGHĨA

C

100

DƯƠNG HOÀNG NGHIÊM

C

101

NGUYỄN VĂN NGUYỆN

C

102

PHẠM CÔNG NHÂM

B2

103

NGUYỄN THỊ ÁNH NHẠN

B2

104

TRƯƠNG HOÀNG NHIỆM

C

105

NGUYỄN HỮU PHI

C

106

HỒ PHƯƠNG PHẠM DUY PHONG

B2

107

NGUYỄN THANH PHONG

C

108

NGÔ ĐÌNH PHONG

C

109

LÊ THANH PHONG

B2

110

TRẦN THANH PHONG

B2

111

PHẠM QUỐC PHONG

B2

112

LĂNG HẢI PHONG

B2

113

NGUYỄN TRƯỜNG PHÚ

B2

114

LÊ ĐỨC PHÚ

B1

115

NGUYỄN THANH PHÚ

B2

116

ĐOÀN VĂN PHÚC

B2

117

PHẠM TRẦN THIÊN PHÚC

B2

118

THÁI THỊ KIM PHỤNG

B2

119

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

B2

120

PHẠM THẾ PHƯỚC

B2

121

LÊ THỊ UYÊN PHƯƠNG

B2

122

NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG

C

123

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

C

124

NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG

B2

125

NGUYỄN THÀNH QUY

C

126

TRẦN NGUYÊN QUYẾT

B2

127

PHẠM THỊ REN

B2

128

TRẦN THỊ ĐÀ RIÊNG

B2

129

LÝ CHIẾN SĨ

B2

130

HOÀNG XUÂN SƠN

B2

131

PHẠM ĐÔNG SƠN

B2

132

NGUYỄN VĂN SƠN

B2

133

ĐẶNG TUYẾT SƯƠNG

B1

134

VÕ MINH TÂM

B2

135

HUỲNH QUỐC THÁI

C

136

NGUYỄN TRẦN MINH THÁI

B2

137

TẠ HOÀNG THÂN

B2

138

NGUYỄN NGỌC THANH

C

139

TRẦN THIỆN THANH

B2

140

LÊ THỊ GIANG THANH

B2

141

LÊ BẠCH CHÍ THÀNH

B1

142

NGUYỄN LÊ ĐĂNG THÀNH

B2

143

TRẦN LƯU THÀNH

B2

144

CAO VĂN THÀNH

C

145

PHẠM VĂN THÀNH

C

146

NGUYỄN NGỌC THÀNH

C

147

ĐỖ ĐỨC THẠNH

B2

148

HUỲNH VĂN THI

C

149

NGUYỄN VŨ NGỌC THIỆN

B1

150

NGUYỄN VĂN THIỆN

B2

151

NGUYỄN VĂN THIỆT

B2

152

DƯƠNG MINH THỊNH

C

153

VÕ THỊ NHẬT THU

B1

154

TRƯƠNG CÔNG THỬ

C

155

NGUYỄN XUÂN TIÊN

B2

156

PHAN THANH TIỀN

B2

157

SẰM VĂN TIÊU

C

158

HỒ ĐỨC TỈNH

B2

159

NGÔ VĂN TOÁN

C

160

PHAN VIẾT TOÀN

C

161

ĐINH THỊ NGỌC TRÂM

B1

162

TẠ NGUYỄN XUÂN TRÂN

B1

163

ĐOÀN THỊ THU TRANG

B2

164

LÊ THỊ NGỌC TRINH

B1

165

LÊ THỊ KIM TRÚC

B1

166

HOÀNG THÀNH TRUNG

B2

167

TRẦN ÁNH TRUNG

B2

168

NGUYỄN CHÍ TRUNG

C

169

ĐỖ MẠNH TRƯỜNG

C

170

NGUYỄN QUỐC TRƯỞNG

B2

171

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

B1

172

DƯƠNG HOÀNG TƯ

C

173

TẠ THANH TUẤN

B2

174

VÕ VĂN TUẤN

B2

175

ĐINH HOÀNG TUẤN

B2

176

NGUYỄN LÝ THANH TÙNG

B2

177

VÕ THANH TÙNG

C

178

BÙI THỊ THANH TUYỀN

B1

179

PHAN THỊ TUYẾT

B2

180

PHAN TUẤN UY

B2

181

NGUYỄN THỊ LONG VÂN

B1

182

NGUYỄN THỊ THU VÂN

B2

183

HUỲNH BẢO VI

B1

184

NGUYỄN XUÂN VIỆT

C

185

NGUYỄN VĂN VIỆT

C

186

PHẠM TẤN VINH

B2

187

LÝ HỒNG VINH

B2

188

LÊ QUANG VŨ

B2

189

LÂM MINH VƯƠNG

B2

190

LÃ THỊ KIM YẾN

B1