danh sách học viên thi đậu kì thi ngày 28/3/2019
02/04/2019

Danh sách thí sinh trúng tuyển trường Thành Công, kì thi sát hạch 28/03/2019

 

STT

Tên học viên

GPLX

1

NGUYỄN VĂN AN

C

2

NGUYỄN THỊ ANH

B2

3

LÊ CHÍ BẢO

C

4

BÙI MINH BIÊN

C

5

HUỲNH TÚ CẦM

B2

6

LÊ HOÀNG CẢNH

C

7

TRẦN THỊ NGỌC CHÂU

B2

8

NGUYỄN VĂN ĐẠT

B2

9

HUỲNH TẤN ĐẠT

C

10

SƠN SUA SA ĐÂY

C

11

MAI HOÀNG ĐẦY

B2

12

NGUYỄN VĂN ĐẾN

B2

13

VŨ VĂN ĐIỀN

C

14

HUỲNH TẤN ĐÔNG

B2

15

NGUYỄN VĂN ĐỨC

B2

16

LÊ HOÀNG DŨNG

B2

17

NGUYỄN HẢI DƯƠNG

B2

18

TRẦN HÀ DUY

B2

19

NGUYỄN BÁ DUY

B2

20

VÕ KHOA EM

C

21

ĐOÀN VĂN HIẾU EM

B2

22

ĐOÀN ĐỖ ĐĂNG GIAN

B2

23

ĐINH VĂN GIANG

B2

24

TRẦN HƯƠNG GIANG

B2

25

TRỊNH THỊ HẢI

B2

26

LÊ THỊ THÚY HẰNG

B2

27

HUỲNH VĂN HẠNH

C

28

TRẦN THỊ HẠNH

B2

29

LÊ NGỌC HIẾU

C

30

VÕ KIM HÒA

C

31

LÊ ĐÌNH HOÀNG

B2

32

NGUYỄN THỊ MINH HOẠT

B2

33

TRẦM VĂN HỢP

C

34

NGUYỄN QUỐC HƯNG

B2

35

VŨ THỊ XUÂN HƯƠNG

B2

36

LÊ ĐỨC HUY

B2

37

PHAN THANH HUY

B2

38

ĐỖ DUY KHANG

B2

39

ĐỖ MẠNH KHANG

B2

40

ĐỖ VĂN KHIÊM

B2

41

HUỲNH ĐĂNG KHOA

C

42

BẠCH SĨ LÂM

B2

43

NGUYỄN THỊ LAN

B2

44

NGÔ VĂN LÊ

B2

45

NGUYỄN VIẾT LINH

B2

46

PHAN LƯƠNG HOÀNG LINH

B2

47

PHẠM VŨ LINH

B2

48

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

B1

49

NGUYỄN ĐỨC LỘC

B2

50

ĐỖ BÁ LỢI

C

51

NGUYỄN THẮNG LỢI

B2

52

NGUYỄN VĂN LƯƠNG

C

53

NGUYỄN VĂN MẪN

B2

54

NGUYỄN HOÀNG TÂM MINH

B2

55

LÊ PHAN NGỌC MINH

B2

56

LÊ NA

B2

57

VÕ HOÀNG NAM

B2

58

NGUYỄN VĂN HOÀI NAM

B2

59

NGUYỄN KHẮC NGÂN

C

60

DƯƠNG TẤN NGÂN

B2

61

NGUYỄN VĂN NGHI

B2

62

LÂM TRỌNG NGHĨA

C

63

NGUYỄN HỒNG NGHĨA

B2

64

PHẠM VĂN NGỌC

B2

65

NGUYỄN HỒNG NGỌC

B2

66

TRẦN MINH NHẬT

B2

67

LÊ THỊ MINH NHỰT

B1

68

VÕ YẾN PHI

B2

69

ĐOÀN VÕ MINH PHÚC

B2

70

LÊ THỊ HỒNG PHÚC

B2

71

TRẦN ĐẠI NAM PHƯƠNG

B2

72

TRƯƠNG THẾ PHƯƠNG

B2

73

NGUYỄN NHẬT PHƯƠNG

B2

74

LÊ MINH QUÂN

B2

75

NGUYỄN QUANG SANG

C

76

PHẠM THANH SANG

B2

77

ĐOÀN ĐỖ ĐĂNG SANG

B2

78

NGÔ MINH SƠN

B2

79

HUỲNH TẤN TÀI

B2

80

NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG TÀ

B2

81

PHAN ANH TÀI

B2

82

LÊ ĐẶNG HOÀNG TÂN

B2

83

NGUYỄN VĂN THẮNG

B2

84

NGUYỄN TRẦN TRANG THANH

B1

85

LÊ THỊ THANH

B1

86

BÙI HỮU THANH

B2

87

LÂM DUY THANH

C

88

TRẦN VĂN THÀNH

B2

89

TRẦN THỊ THU THẢO

B1

90

NGUYỄN THỊ ANH THI

B2

91

LÊ HÀ NGỌC THIÊN

B2

92

TRẦN PHƯỚC THỊNH

B2

93

VÕ VĂN THOẠI

C

94

TRƯƠNG THỊ MINH THƯ

B1

95

CAO THỊ THANH THÚY

B2

96

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙ

B2

97

TRƯƠNG THỊ BÍCH THỦY

B2

98

HUỲNH TRỌNG TIẾN

B2

99

NGUYỄN VĂN TIẾN

B2

100

ĐẶNG TRUNG TÍN

C

101

ĐÀM CẢNH TOÀN

B2

102

VÕ VĂN TRẢI

B2

103

TRẦN THỊ THU TRÂM

B2

104

LỮ MINH TRÍ

C

105

LÊ CẪM TRỌN

B2

106

NGUYỄN CHÍ TRUNG

B2

107

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

B2

108

VÕ QUANG TÚ

B2

109

TRẦN ANH TÚ

C

110

ĐOÀN ANH TÚ

B2

111

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

B2

112

PHẠM THỊ THANH TUYỀN

B2

113

ĐẶNG QUỐC VĨ

B2

114

NGUYỄN KHÁNH VINH

B2

115

NGUYỄN GIA THẠCH VŨ

B2

116

NGUYỄN VĂN VŨ

B2

117

KHỔNG MINH VŨ

B2

118

TẠ THANH VƯƠNG

B2

119

PHẠM HỒNG YẾN

B2