Lệ phí thi là bao nhiêu, thuê xe cảm ứng dợt trước khi thi là bao nhiêu tiền 1giờ
01/10/2015

  Ngoài phần tư vấn học phí để đào tạo lái xe cho bạn, nhân viên tư vấn thường hay nói thêm về lệ phí thi, tiền này là tiền lệ phí bạn làm hồ sơ tham gia thi lấy bằng được qui định bởi sở giao thông vận tải là 585 000 đ.

  Xe cảm ứng là chiếc xe bạn sẽ dùng nó để thi, trên xe có hệ thống cảm ứng với mặt đường trên sân trường tự động chấm điểm cho bạn, nên trước khi vào thi bạn phải thuê chiếc xe cảm ứng này dợt trước để biết rằng bạn đạt bao nhiêu điểm và quen thuộc địa hình thi trước khi bắt đầu chính thức thi. Trường Đào Tạo Sát Hạch lái XeThành Công cho thuê chiếc xe này với giá 400 000 đ 1 giờ. Bây giờ các bạn đã biết mức  lệ phí thi và giá thuê xe cảm ứng rồi nhé, đừng để những trung tâm dạy lái xe ma lừa gạt.