lịch thi lái xe ô tô hạng B2 và C năm 2018

13/03/2018
lịch thi lai xe oto hang b2 năm 2018 click xem lịch thi lái xe oto hạng C năm 2018 click xem

lịch thi lái xe hạng B2 năm 2017-2018

07/10/2017
  SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CỘNG HOÀ XẠ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC THÀNH CÔNG   DANH SÁCH HỌC VIÊN THI LÁI XE HẠNG B2                     TT HỌ VÀ TÊN Ngày Sinh Số chứng minh nhân dân Nơi dăng ký hộ khẩu thường trú           KHÓA K146 THI SÁT HẠCH NGÀY 21/10/2017 (10/10/2017) 01 Đào Văn Tiền 11/12/1972 131619782 Khu 1, Thượng Nông, Tam Nông, Phú Thọ 02 Bùi...

lịch thi lái xe oto hạng b2, hạng c

05/10/2017
lịch thi lái xe hạng C lịch thi lái xe oto hạng B2